slide-1.jpg

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna

 Dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum

Lp.

Zawód

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik ekonomista

6

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

Technik budownictwa

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Lp.

Zawód

1

Wielozawodowa


Zapraszamy serdeczne w gościnne progi naszej szkoły!