inf005.jpg
01
Gru
Warto dbać o zdrowie!
Posted by Ewelina Pogwizd

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka pod hasłem "Znamię! Znam je?" oraz profilaktyki zakażeń HBV i HCV - "Podstępne WZW".  Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela biologii Dominikę Pasoń-Kozik i pielęgniarkę szkolną Teresę Marczyk.

Celem podejmowanych działań jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Zapadalność na ten rodzaj nowotworu w ciągu ostatnich dwudziestu lat zwiększyła się w Polsce o 300 %. Program profilaktyki WZW typu B i C jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na unikanie sytuacji narażenia na zakażenie.

Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.