mech001.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

wirtualny

Uczniowie klasy 1TŻUG rozpoczęli zajęcia warsztatowe w pracowni gastronomicznej.  Praca w takim reżimie sanitarnym jest dużym wyzwaniem, ale dajemy radę. Stosujemy się do wszystkich obowiązujących zasad.

more

Pierwszy tydzień nauki za nami…

Dziwne, jakże  odmienne od tradycji było tegoroczne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Klasy pierwsze spotykały się tylko na sali gimnastycznej  z dyrekcją i ze swoimi wychowawcami oraz niektórymi nauczycielami. Starsi uczniowie w wyznaczonych klasach rozpoczynali kolejny rok edukacji w murach naszej szkoły. Dziwny widok… korytarze pełne „zamaskowanych” uczniów, nauczyciele skrywające twarze pod maseczkami lub przyłbicami i ten nakaz dezynfekcji rąk. No cóż, lepiej tak niż zdalnie.

more

1. Godz. 8.00 Msza święta w Klasztorze Sióstr Klarysek.

2. Spotkania klas z wychowawcami  KLIK>>>

3. UWAGA! Informacje dodatkowe: Obowiązkowe maseczki !

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym: „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”.  Do etapu szkolnego przystąpili: Michał Janus z kl. 1 ET g oraz Angelika Turek z kl. 2 TOT.

more

W II okresie naszej szkolnej edukacji  nastąpiła niespodziewana pandemia koronawirusa. Od 12 marca ogłoszono czas kwarantanny i szkoły musiały przejść do nauczania zdalnego. Budynki opustoszały - uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły w bardzo krótkim czasie nauczyli się funkcjonować  i pracować w nowej rzeczywistości.

more

Uczniowie klasy III, kształcący się w zawodzie technik leśnik uczestniczyli w kursie pilarza zorganizowanym w ramach programu Interreg Polska - Słowacja „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej”            Galeria zdjęć >>>