slide-4.jpg
01
Gru
Z zawodową wizytą w firmie MPEC
Posted by Ewelina Pogwizd

W dniu 19 lutego uczniowie kl. II Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z panią Justyną Sowińską byli na zajęciach w terenie w Firmie MPEC w Nowym Sączu.  MPEC czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana firma, której misją są: komfort jej klientów, ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Po terenie kotłowni grupę oprowadzał  pan  Piotr Kowalik – Kierownik Działu Wytwarzania Ciepła. Uczniowie  zapoznali się z technologią wytwarzania  ciepła oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i sposobami oczyszczania spalin. Plan  „lekcji terenowej” obejmował między innymi obserwacje:

* procesu przygotowania wody technologicznej,
* stosowanego paliwa i metody nawęglania,
* technologii wytwarzania ciepła i zautomatyzowanego sterowania kotłami,
* zasad działania systemu odżużlającego,
* zasad działania układu odpylania spalin.

Uczniów bardzo interesowały technologiczne aspekty związane z przebiegiem procesu produkcji ciepła, tak ważne zwłaszcza teraz wobec poważnych zmian klimatycznych, wpływających na bezpieczeństwo życia na naszej plancie.

Galeria zdjęć >>>