slide-1.jpg
01
Gru
Drodzy Rodzice!!!
Posted by Ewelina Pogwizd

Od 12 do 25 marca br. decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone.

- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

- zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych w technikach;

- zachęcajcie swoje dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- zapewnijcie bezpieczeństwo swoim dzieciom, niech unikają miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, centra handlowe); proszę przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń;

- proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.