5.jpg
01
Gru
Z perspektywy czasu okiem przyszłego adepta leśnictwa
Posted by Ewelina Pogwizd

Młodym ludziom bardzo trudno jest zdecydować, jaką drogę w życiu obrać. Szczególnie ważną kwestię stanowi wybór szkoły średniej, ponieważ ta decyzja będzie miała wpływ na naszą przyszłość. My tego problemu nie mieliśmy. Już w gimnazjum wiedzieliśmy, że najlepszym kierunkiem dla nas będzie Technikum Leśne w Zespole Szkół w Starym Sączu.

Jako jedyna szkoła leśna w Małopolsce nasze technikum posiada bardzo długą tradycję tego kierunku kształcenia, co jest jej ogromnym atutem. Nasze oczekiwania wobec niej były więc wysokie i nie zawiedliśmy się. Wykwalifikowana kadra nauczycielska i dyrekcja motywują do nauki, rozbudzają aspiracje, dlatego staraliśmy się nie zawieść naszych pedagogów. Nasi nauczyciele to ludzie z pasją, którzy pragną przekazać całą swoją wiedzę uczniom. Połączenie doświadczenia pedagogów z niespożytą energią do wdrażania młodych ludzi w tajniki zawodu leśnika daje świetne efekty w postaci wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych.

W szkole panuje wspaniała atmosfera, która udziela się wszystkim, a także przenosi się na zajęcia praktyczne. Podczas nich poznajemy pracę leśników „od środka”. Nie byłyby one możliwe do zorganizowania, gdyby nie ścisła współpraca Dyrekcji z Nadleśnictwem Stary Sącz. Dzięki tym zajęciom mamy możliwość zdobycia umiejętności praktycznych oraz poszerzenia naszej wiedzy teoretycznej.

Szkoła pomaga też rozwijać nasze zainteresowania na wielu płaszczyznach. Do długoletniej tradycji wpisały się wycieczki zawodowe, między innymi dwutygodniowe wyjazdy do Niemiec w celu zapoznania się w praktyce z innymi sposobami zagospodarowania, ochrony i użytkowania zasobów naturalnych, które są także okazją do zwiedzania i poznawania walorów turystycznych naszych zachodnich sąsiadów. W ramach tygodniowej wymiany międzynarodowej ze słowacką szkołą leśną w Twardoszynie możemy podejmować wspólne działania na rzecz ochrony naszych rodzimych lasów.

Młodzież ucząca się w Starym Sączu jest utalentowania muzycznie, co potwierdzają wyjazdy na profesjonalne zawody sygnalistyki myśliwskiej w Niepołomicach, Biłgoraju czy Lesku, skąd corocznie przywożone są najwyższe trofea. Udział w szkolnych i ogólnopolskich etapach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Innowacji Technicznych i Wynalazczości staje się dla niektórych z nas przepustką na wymarzone studia.

Szkoła oferuje specjalistyczne kursy zawodowe, m. in. pilarza i brakarza, co daje większe możliwości w późniejszym poszukiwaniu pracy. Udział w dodatkowych zajęciach rozwijających z unijnego programu Małopolska Chmura Edukacyjna czy w warsztatach weekendowych i letnich we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie to kolejne szanse na rozwijanie pasji, zdobywanie dodatkowych umiejętności niezwykle przydatnych w przyszłości.

Kompetencje językowe doskonalimy w ramach współpracy i wymiany międzynarodowej z Węgrami, z którymi łączą nas już wieloletnie przyjaźnie oraz podczas konkursów językowych współorganizowanych w naszej szkole. Leśnik musi być sprawny fizycznie, co możemy potwierdzać licznym udziałem w zawodach sportowych – szkolnych i międzyszkolnych.

Zdolni uczniowie mogą także liczyć na wsparcie w postaci stypendiów unijnych i szkolnych. Wszystko to jest wynikiem nieustannej pracy Dyrekcji, która stara się pomóc każdemu uczniowi w zdobywaniu wiedzy, umiejętności zawodowych oraz realizacji pasji.

Wybór Technikum Leśnego w Zespole Szkól w Starym Sączu okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki niestrudzonym wysiłkom pracowników szkoły zdobyliśmy ogromną wiedzę, którą wykorzystamy w przyszłości w życiu zawodowym, jak i codziennym.

Na szczególne podziękowania zasługują nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnych, którzy przez cztery lata naszej obecności w technikum każdego dnia przekazywali nam swoją wiedzą, zużywając do tego całą swą energię. Jednak nie byłoby naszych sukcesów, gdyby nie wychowawczyni kl. IV TL, pani Małgorzata Klich, która wspierała nas w każdej sytuacji, jednocześnie przekazując tajniki Królowej Nauk – Matematyki.

Jesteśmy dumni, że możemy kończyć właśnie tę szkołę, która dała nam ogromne możliwości rozwoju i zdobywania wymarzonego zawodu technik leśnik. Zawsze będziemy ciepło wspominać czas spędzony w murach przy ulicy Daszyńskiego 15.

Katarzyna Zwierz

Maciej Bysiek