slide-1.jpg
01
Gru
Jeśli nauka praktyczna to tylko w szkole
Posted by Ewelina Pogwizd

W lutym udało się wrócić na zajęcia praktyczne do szkoły. Klasa III Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, przygotowując się do czerwcowego egzaminu zawodowego, uczestniczy w zajęciach na warsztatach szkolnych.

Uczniowie dobierają narzędzia i materiały potrzebne do montażu różnych instalacji, rozwiązują przykładowe zadania egzaminacyjne, łącząc wiedzę teoretyczną z umiejętnościami.