7.jpg
01
Gru
Nie dajmy zginąć poległym...
Posted by Ewelina Pogwizd

Żołnierze Wyklęci nie chciano o Was pamiętać bo i jak pamiętać to, iż ówczesne władze skazywały prawomocnymi wyrokami sądu prawdziwych bohaterów na śmierć, jak pamiętać niejasne opisy przesłuchań, nieścisłości w dokumentach, w opisach śmierci członków ruch oporu… Jak wytłumaczyć, że dopiero 21.10. 1963 roku (po 24 latach walki, 18 lat po II Wojnie Światowej)  umiera ostatni niezłomny – Józef Franczak – ostatni Żołnierz Wyklęty?!

My Pamiętamy !!!

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”–polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych”–żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Stało się to możliwe dzięki staraniom wielu środowisk patriotycznych, kombatanckich, stowarzyszeń ludzi dobrej woli.

Apel o godne upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego wsparł śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, który napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny.”

 "Żołnierze Wyklęci" to polscy patrioci, którzy walczyli podczas II wojny światowej z okupantem niemieckim. Po wyzwoleniu kraju przez Rosyjską Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie żołnierze ci byli rozstrzeliwani lub zamykani w więzieniach i katowani. Tylko części z nich udało się doczekać wolności i opowiedzieć o tym, jak mimowolnie stali się "wyklętymi"

Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.

 

Zbigniew Herbert jest autorem niezwykłego hołdu dla zapomnianych bohaterów:

Zbigniew Herbert

Wilki
(fragment)
Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać

Zbigniew Herbert, Wilki, [w:] tegoż, Rovigo, Wrocław 1992.