9.jpg
Uczniowskie obchody Dnia Niepodległości
Poprawiono: 17 listopad 2022

Rocznica odzyskania niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości naszej szkoły. W przeddzień święta narodowego na sali gimnastycznej odbył się apel, a o godzinie 11.11 włączając się w akcję "Szkoła do hymnu", odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.

W akademii przygotowanej w formie montażu muzyczno-literackiego młodzież zaprezentowała utwory muzyczne, pieśni patriotyczne oraz wiersze polskich poetów. Zostały także przypomniane jedne z ważniejszych wydarzeń, które przyczyniły się do przywrócenia Polski na mapę świata. Wśród nich:

Rok 1797 – w następstwie rozbiorów ziemie Rzeczypospolitej zostały wcielone do państw zaborczych jako ich prowincje. Wszędzie wprowadzono własne ustawodawstwo i scentralizowaną biurokrację. W kraju i na emigracji podejmowano przygotowania do walki o niepodległość. Emigracja, licząc na pomoc rewolucyjnej Francji (następnie Napoleona I), utworzyła w 1797r. Legiony Polskie we Włoszech pod wodzą J.H. Dąbrowskiego,

Rok 1830 – klęska Francji w kampanii rosyjskiej spowodowała upadek Księstwa Warszawskiego i nowy podział ziem polskich na Kongresie wiedeńskim. Zachodnia część Księstwa, nazwana Wielkim Księstwem Poznańskim, została włączona do Prus, z Krakowa wraz z okręgiem utworzono Wolne Miasto Kraków. Z pozostałych ziem Księstwa powstało Królestwo Polskie, złączone unią personalną z Rosją. Naruszanie przez władze konstytucji, polityka podatkowa i niedopełnienie obietnicy o włączeniu do Królestwa Ziem Zabranych (zabór rosyjski) oraz represje policyjne doprowadziły do powstania legalnej opozycji i zawiązywania spisków patriotycznych, a wreszcie do wybuchu powstania listopadowego 1830–31,

Rok 1846 – doszło do zakończonej niepowodzeniem rewolucji krakowskiej i do antyszlacheckiego powstania chłopskiego,

Rok 1863 – osłabienie Rosji w wyniku niepowodzeń w wojnie krymskiej oraz zaostrzające się represje doprowadziły w Królestwie do wrzenia i uformowania się ogólnonarodowej konspiracji, a następnie wybuchu powstania styczniowego 1863.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z patriotycznej uroczystości przygotowanej przez panią Dominikę Janczurę-Leszko wraz z kl. III GT i panią Dominikę Olech z kl. III EE.

 

 Galeria zdjęć >>>