slide-1.jpg
Inna lekcja języka polskiego

Mimo tego, że rok szkolny dobiega już końca, uczniowie klasy 4EE, wraz z polonistką, panią Dorotą Kruczek, postanowili zgłębić tajniki sztuki współczesnej. W tym celu 17 czerwca,  udali się do IMO Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, na wystawę „Dom/Home. Zakorzenienie i wykorzenienie”. Wizyta stała się źródłem refleksji na temat funkcjonowania człowieka w przestrzeni domowej. Pani Aleksandra Sebald, która oprowadzała młodzież po wystawie, zwróciła uwagę na dwojakość pojmowania domu.

Z jednej strony jest on synonimem bezpieczeństwa, spokoju i ciepła. Z innej perspektywy, wymaga jednak potrzeby poszukiwań własnej przestrzeni, przykładowo w wyniku wojny, czy osobistych doświadczeń.  Stąd wykluczające się pojęcia: zakorzenienie- wykorzenienie, stały się punktem wyjścia do refleksji opartej na malarstwie, fotografii i instalacji. Uczniowie odwoływali się także do swych doświadczeń czytelniczych, utrwalając przy okazji wiedzę polonistyczną.  

Ważnym punktem pobytu w IMO Galerii starosądeckiego CKiS , były warsztaty  dotyczące debaty oksfordzkiej. Odbywały się one pod czujnym okiem pani Aleksandry Sebald. Uczniowie poznali zasady dyskusji, a później w  Młodzieżowym KLUBIE PEGAZ, podjęli próbę przeistoczenia teorii w praktykę. Rozpoczęła się bowiem debata na temat : „Czy to sztuka rodzi wrażliwość, czy wrażliwość sztukę?” Uczestnicy podzielili się na dwie grupy i walczyli na argumenty, wykorzystując  znajomość sztuki retoryki. Okazało się, że spontaniczne formułowanie swoich przekonań,  wcale nie jest łatwe. Jednak uczniowie po lekcji galeryjnej, zgodnie stwierdzili, że była  ona atrakcyjna i nietuzinkowa. Istnieje więc plan na współpracę z Centrum Kultury i Sztuki już po powrocie z wakacji.

 

Galeria zdjęć >>>