slide-1.jpg
Lekcje muzealne

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lekcji są lekcje muzealne. W czerwcu b.r. w takich lekcjach uczestniczyli uczniowie klas: 1 TL, 1 GT i 1 EE. Lekcje muzealne, w ramach przedmiotu historia i teraźniejszość, zorganizowała pani Dominika Janczura – Leszko.  

Uczniowie odwiedzili Muzeum Regionalne w Starym Sączu, tzw. „Dom na dołkach”. Zapoznali się z bardzo interesującymi ekspozycjami muzealnymi, dotyczącymi różnych dziedzin. Poszerzyli wiedzę na temat historii Starego Sącza, tutejszego rzemiosła, słynnych osób, życia społeczno – obyczajowego Starosądeczan. Młodzież zobaczyła też najnowszą część muzeum – piwnicę z wystawą archeologiczną „Skarby z ziemi wydobyte”.

Na szczególną uwagę zasługuje sala poświęcona księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi. Uczniowie m.in. dowiedzieli się o życiu i twórczości Patrona Swojej Szkoły, a także usłyszeli fragmenty Jego kazań głoszonych w klasztorze klarysek w Starym Sączu.

Lekcje te dla uczniów były interesującą odmianą. Przyczyniły się też do ich rozwoju kulturalnego, wpłynęły na poszerzenie wiedzy i zainteresowań.

 

 Galeria zdjęć >>>