slide-1.jpg

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Poprawiono: 04 maj 2022

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w :
- firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
- przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
- serwisach w/w urządzeń,
- firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
- hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, centrach ekologicznych systemów grzewczych,
- ramach własnej działalności gospodarczej.