en1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Najlepszym wsparciem dla uczącej się młodzieży w ich poszukiwaniu celowości nauki jest doświadczenie osób, którzy szkołę ukończyli. Z myślą o tym zaplanowaliśmy cykl spotkań z absolwentami, gdyż ich osiągnięcia, sukcesy, kariera i zajmowane stanowiska i pełnione funkcje są najlepszym drogowskazem dla uczącej się młodzieży. Chcemy, aby nasi absolwenci podzielili się swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami, refleksjami, rozterkami z czasów nauki w naszej szkole oraz opowiedzieli o tym, jak potoczyły się ich losy po ukończeniu naszej szkoły.

more

W dniu 8 listopada w naszej szkole odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Kandydowały następujące osoby:
1. Kołacz Olgierd – kl. 2 GT
2. Kulig Aleksandra – kl. 3 GT
3. Mirek Natalia – kl. 2 GT
4. Polański Jan – kl.  2 TL
5. Sułkowska Aleksandra – kl. 3 TL

more

W dniu 7 XI kl. IVg TL wraz z opiekunami: mgr Haliną Tischner oraz mgr inż. Dariuszem Horowskim odwiedziła Wydział Leśny na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Uczniów powitał Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, który przedstawił zalety studiowania na krakowskiej uczelni. Wydział Leśny oferuje oprócz zajęć dydaktycznych liczne dodatkowe zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania przyszłych studentów.

more

Dnia 8 października obchodzony jest National Pierogi Day. Z tej okazji w poprzednim miesiącu klasy I i III Technikum żywienia pod opieką pani Beaty Łęczyckiej w ramach zajęć innowacyjnych zorganizowały „Dzień pieroga”.

more

Dnia 2 listopada w naszej szkole odbył się etap szkolny X Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Głównym organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Łódzki: Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji. Najważniejszym celem jest rozwijanie zainteresowań turystyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki wśród młodzieży.

more

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w Dzień Zaduszny, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką SU panią Dominiką Janczurą-Leszko udali się na starosądecki cmentarz. Przewodniczący – Paweł Bieryt oraz przedstawiciele Prezydium SU: Szymon Mrzygłód, Kinga Pustułka i Katarzyna Długosz zapalili znicze na grobach bohaterów z czasów I i II wojny światowej.

more

W październiku obchodzony był Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To doskonała okazja do tego, by poruszać kwestie związane z zachowaniami agresywnymi i przemocą, również tą, która dzieje się w naszych szkołach.

more

Wykorzystując piękną, jesienną pogodę,27 października klasa 4 ETp wybrała się na wycieczkę przedmiotową do Zakopanego. Zorganizowała ją wychowawczyni, pani Dorota Kruczek. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Dominika Olech. Hasłem przewodnim wyprawy był szlak Młodej Polski po Podhalu.

more

27 października 2022 r. w pięknej scenerii jesiennego lasu odbyło się tradycyjne „Rykowisko” – czyli przyjęcie w poczet Braci Leśnej uczniów klasy pierwszej kształcących się w zawodzie technik leśnik.   Galeria zdjęć >>>